ADHD, hyperaktiv eller ...

ADHD? Hyperaktiv?

- eller bare litt for mye fart på?


ADHD er en ytterst diskutert diagnose. Antall av "pasienter" som har fått ADHD medisin i Norge ble nesten 3 doblet i perioden 2004 til 2011 (fra 11.879 i til 30.525). For 2012 utgjorde barn som ble medisinert i Norge 17.598 noe som nesten er dobbelt så mange som våre naboland Sverige og Danmark.

ADHD eller?

MEN om diagnosen er korrekt eller ikke, så er det litt lykegyldig. Ditt barn er jo ikke en diagnose. Det viktigste er om du og ditt barn trives.

Manglende konsentrasjon, hyperaktiv adferd, negativitet, utålmodig...

I tillegg til at det er symptomer på ADHD, er det også de samme symptomer man kan finne hos barn i krise, barn som blir mobbet, barn med lav selfølelse, barn i sorg, barn som får for lite søvn, får for mye søtt... Så umiddelbart: Konsentrer deg om at du gjør noe ved symptomene. 

Kan for mye kjefting og utskjelling svekke et barns selvfølelse?

Tror du at barn som mangler konstentrasjon er hyperaktive, utolmodige, utviser negati adferd osv. blir kjeftet på mer enn andre barn? Tror du at for mye kjefting og utskjelling svekker barns selvfølelse?

Gutt i hengekøje

Mentaltrening virker!

Barn som faller i søvn til mentaltrenings CD`er er lettere å få i seng til tiden og våkner mer utvilt neste morgen. 

Barn som lytter til mentaltreings Cd`er blir mer rolig og avslappet.

Barn som lytter til mentaltreings Cd`er får mer selvfølelse.

Barn som lytter til mentaltreings Cd`er blir mer positive.
 
Dette er ikke vitenskapelig bevist, men det er det som pedagoger, lærere, psykologer og først og fremst helt alminnelige foreldre forteller.
 
Jente i hengekøye
Når man tar barnas hyperaktivitet og noen ganger forstyrrende adferd i betrakting, mottar de sansynlig flere irettesettelser og utskjellinger i løpet av dagen, enn de blir rost og får positive komplimenter.

Konstant kjefting har en negativ effekt på barnets selvfølelse og gjør det vanskelig for barnet å føle seg akseptert. Følelelser som "Jeg er ikke god nok", "Jeg er ikke ønsket" og "Jeg er ikke elsket" sliter på selvfølelsen.

En lav selvfølelse kan lett føre til dårlig konsentrasjonsevne, tristhet, negativitet, hyperaktivitet m.m. Det er derfor viktig å gi ditt barn riktig mange positive bekreftelser. 
 
Disse CD`ene og mp3 nedlastingene har bevist deres verdi for alle typer barn. De er ikke kun for hyperaktive barn, fordi rosen og de positive bekreftelsene de får når de lytter til de, hjelper alle barn til å føle seg bedre tilpass.

Barnet ditt får mulighet for å oppleve en ny måte å oppføre seg på ved å være en del av en rolig, positiv og strukturert "historie". Deres selvtillit og selvfølelse blir forsterket gjennom de bekreftelsende og oppmuntrende "historier".

Selv om dette ikke er en kur mot ADHD, så kan det gi ditt barn et tiltrengt pusterom i en hyperaktiv hverdag.
 
 
 

Alle CD`er/mp3 er med bakgrunnsmusikk og norsk tale.
 

There are no products matching the selection.